Laboratory of Woodland Ecology
    Institute of Entomology, Biology Centre CAS
Home Projects Species Localities Team Publications Media Join Us!
 
Čížek L., Šebek P., Bače R., Beneš J., Doležal J., Dvorský M., Miklín J., Svoboda M. (2016) Metodika péče o druhově bohaté (světlé) lesy. Certifikovaná metodika TAČR. pp. 126.
PDF


Čížek L., Šebek P., Hauck D., Foltan P., Okrouhlík J. (2015) Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Kovařík fialový (Limoniscus violaceus). Certifikovaná metodika TAČR. pp. 24.
PDF


Čížek L., Hauck D., Konvička O., Foltan P., Okrouhlík J. (2015) Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus). Certifikovaná metodika TAČR. pp. 19.
PDF


Čížek L., Šebek P., Hauck D., Foltan P., Okrouhlík J. (2015) Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Páchník hnědý (Osmoderma barnabita). Certifikovaná metodika TAČR. pp. 52.
PDF


Čížek L., Konvička O., Hauck D., Foltan P., Okrouhlík J. (2015) Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Roháč obecný (Lucanus cervus). Certifikovaná metodika TAČR. pp. 34.
PDF


Čížek L., Konstanjšek F., Hauck D., Konvička O., Foltan P., Okrouhlík J. (2015) Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Rýhovec pralesní (Rhysodes sulcatus). Certifikovaná metodika TAČR. pp. 27.
PDF


Čížek L., Drag L., Hauck D., Foltan P., Okrouhlík J. (2015) Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Tesařík alpský (Rosalia alpina). Certifikovaná metodika TAČR. pp. 29.
PDF


Čížek L., Drag L., Hauck D., Foltan P., Okrouhlík J. (2015) Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo). Certifikovaná metodika TAČR. pp. 34.
PDF


Čížek L. (2012) Active restoration and management of forest habitats In: Jongepierová I., Pešout P., Jongepier J.W., Prach K. (eds): Ecological restoration in The Czech Republic pp. 17-19.


Čížek L., Fric Z., Konvička M. (2005) Does voltinism in temperate insect herbivores depend on defences of their host plant? In: Kühn E., Feldmann R., Thomas J.A., Settele J. (Eds.): Studies on the Ecology and Conservation of Butterflies in Europe. Vol. 1: General Concepts and Case Studies.


Konvička M., Beneš J., Čížek L. (2005) Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management. Sagittaria, Olomouc pp. 127.


Konvička M., Čížek L., Beneš J. (2004) Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management. Sagittaria, Olomouc pp. 79.